Hanggang sa mga susunod pang umaga

Alaala ang pinakamalapit na tugma ng mga tala. Kapahina ang kakambal nitong pinakamapait na salita: pangungulila. Nang pagtingala sa buwan na ningas ng maamo mong mukha. Kaya, sa kawalan ay mapapako. Mapagtatantong bituin ka sa apat kong dako. Hilaga, Kanluran, Timog, at Silangan. Doon kita matatagpuan. Kung saan malaya kitang ipagsisigawan. Ikaw, ang siphayo ng … Continue reading Hanggang sa mga susunod pang umaga