Portraits of the Almost Human: Captives of Joel Chavez

Following his first solo exhibit last year, titled "Redeeming the Rebirth", Joel’s art pieces were seen bolder and more influential. His paintings on his latest art exhibit: Portraits of the Almost Human were more than his adroit brush strokes—it was a classical expression of political opinion about humanity through creativity.

Advertisements

Joel Chavez: From a Single Color into an Artist’s Palette

    Every artist was once a tiny dot in a gray scale world, a dreamer aspiring to have his artworks displayed in an exhibit. By venturing out from the four monochromatic corners that keep them and wandering for more vivid shades, these tiny dots become vibrant colors that make the world a little less … Continue reading Joel Chavez: From a Single Color into an Artist’s Palette

Hanggang sa mga susunod pang umaga

Alaala ang pinakamalapit na tugma ng mga tala. Kapahina ang kakambal nitong pinakamapait na salita: pangungulila. Nang pagtingala sa buwan na ningas ng maamo mong mukha. Kaya, sa kawalan ay mapapako. Mapagtatantong bituin ka sa apat kong dako. Hilaga, Kanluran, Timog, at Silangan. Doon kita matatagpuan. Kung saan malaya kitang ipagsisigawan. Ikaw, ang siphayo ng … Continue reading Hanggang sa mga susunod pang umaga